Direct Tax Home Refresher Course – 5 Know More
Leaders Past Presidents Core Committee

President

Late. Mr. Dinubhai Bhatt

1949-50

Late. Mr. C. C. Chokshi

1950-51

Late. Mr. Ambalal S. Thakkar

1951-52

Late. Mr. Narandas M. Shah

1952-53

Late. Mr. Homi Banaji

1953-54

Late. Mr. E. C. Pavri

1954-55

Late. Mr. Dinubhai Bhatt

1955-56

Late. Mr. M. P. Chitale

1956-57

Late. Mr. Ambalal S. Thakkar

1957-58

Late. Mr. Narandas M. Shah

1958-59

Late. Mr. G. M. Kapadia

1959-60

Late. Mr. B. N. Pardiwalla

1960-61

Late. Maganbhai L. Bhatt

1961-62

Late. Mr. R. B. Sheth

1962-63

Late. Dolatrai P. Vora

1963-64

Late. Arvind H. Dalal

1964-65

Late. Mr. Sham G. Argade

1965-66

Late. Ratanshaw J. Damanwala

1966-67

Bansidhar S. Mehta

1967-68

Late. Pradyumna N. Shah

1968-69

Late. Mr. B. C. Parikh

1969-70

Late. Chandravadan C. Dalal

1970-71

Haren B. Jokhakar

1971-72

Late Mr. A. N. Lilani

1972-73

Late. Mr. Manubhai A. Parikh

1973-74

N. V. Iyer

1974-75

Late. Mr. V. H. Kishnadwala

1975-76

Late. Bhupendra V. Dalal

1976-77

Late Mr. Isver S. Mehta

1977-78

Late. Narayan K. Varma

1978-79

Late. Shantilal J. Shah

1979-80

Late. Mr. Navin H. Kisnadwalla

1980-81

Late. Hemendra N. Shah

1981-82

Late. Mr. Shailesh G. Kapadia

1982-83

Dilip J. Thakkar

1983-84

Late. Dilip V. Lakhani

1984-85

Late. Mr. Ajay A. Thakkar

1985-86

Late. Mr. Dilip N. Dalal

1986-87

Pinakin D. Desai

1987-88

Harish N. Motiwalla

1988-89

Nayan C. Parikh

1989-90

Rajan R. Vora

1990-91

Pranay H. Marfatia

1991-92

Late. K. C. Narang

1992-93

Late. Pradeep A. Shah

1993-94

Govind G. Goyal

1994-95

Kishor B. Karia

1995-96

Ashok K. Dhere

1996-97

Kanu S. Chokshi

1997-98

Late. Rajesh G. Kapadia

1998-99

Uday V. Sathaye

1999-00

Rajesh S. Shah

2000-01

Pradip N. Kapasi

2001-02

Shariq M. Contractor

2002-03

Rajesh R. Muni

2003-04

Gautam S. Nayak

2004-05

Sanjeev R. Pandit

2005-06

Himanshu V. Kishnadwala

2006-07

Rajesh S. Kothari

2007-08

Anil J. Sathe

2008-09

Ameet N. Patel

2009-10

Mayur B. Nayak

2010-11

Pradip K. Thanawala

2011-12

Deepak R. Shah

2012-13

Naushad Panjwani

2013-14

Nitin P. Shingala

2014-15

Raman H. Jokhakar

2015-16

Chetan Shah

2016-17

Narayan Pasari

2017-18

Sunil Gabhawalla

2018-19

Manish Sampat

2019-20

Suhas Paranjpe

2020-21

Abhay Mehta

2021-22

Mihir Sheth

2022-23